THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: U xơ tuyến tiền liệt

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT

Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: U xơ tuyến tiền liệt 

CHI TIẾT HỒ SƠ BỆNH NHÂN:

Thông Tin Bệnh Nhân

  • Họ tên: Phạm Văn Tươi
  • Ngày sinh: 24/4/1955
  • Địa chỉ: Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0912605xxx

Tổng Thời Gian Điều Trị

  • 1 năm

Kết Quả Điều Trị

  • Sau khi uống Kiềm Hồi Sinh hàng ngày. 17/4/2019, bệnh nhân đi khám lại và siêu âm thì tuyến tiền liệt đã giảm xuống chỉ còn 46 gam. 13/2/2020, bệnh nhân đi siêu âm và tuyến tiền liệt đã giảm xuống còn 40 gam.

Tiến Trình Của Bệnh Nhân

  • Tháng 9/2018, bệnh nhân bị bí tiểu và tiểu nhiều lần nên đi khám, siêu âm phát hiện phì đại tuyến tiền liệt tới 52 gam
  • Sau khi uống Kiềm Hồi Sinh hàng ngày. 17/4/2019, bệnh nhân đi khám lại và siêu âm thì tuyến tiền liệt đã giảm xuống chỉ còn 46 gam. 13/2/2020, bệnh nhân đi siêu âm và tuyến tiền liệt đã giảm xuống còn 40 gam.

Trước khi dùng: Tháng 9/2018, bệnh nhân bị bí tiểu và tiểu nhiều lần nên đi khám, siêu âm phát hiện tuyến tiền liệt bị phì đại tuyến tiền liệt tới 52

 

Sau khi dùng Kiềm Hồi Sinh trong 6 tháng: Kích thước đã giảm từ 52 gam xuống còn 46 gam.

 

Sau khi dùng 1 năm 5 tháng thì tiền liệt tuyến đã giảm xuống chỉ còn 40 gam.