BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO GAN

CHI TIẾT HỒ SƠ BỆNH NHÂN:

Thông Tin Bệnh Nhân
 • Họ tên: Nguyễn Gia Bảo
 • Ngày sinh: 14/7/2010
 • Địa chỉ: Đan Phượng, Hà Nội
 • Số điện thoại: 0377520xxx( mẹ Ly)

Tổng Thời Gian Điều Trị

 • 3 tháng

Kết Quả Điều Trị

 • Da của bệnh nhân hồng hào hơn; tóc của bệnh nhân mọc nhiều hơn; bệnh nhân trông có sức sống hơn nhiều lúc trước khi điều trị.

Tiến Trình Của Bệnh Nhân

 • 2015, bệnh nhân phát hiện u nguyên bào gan.
 • 21/1/2020, bệnh nhân đi khám. Kết quả cho thấy khối u ở gan của bệnh nhân là 104x70mm. Các chỉ số liên quan đến miễn dịch như NEUT, LYMP, MONO xuống thấp dưới mức trung bình là 1.79. 0.69, 0.11. Chỉ số bạch cầu, hồng cầu của bệnh nhân là 2.81 và 3.13. Chỉ số chức năng thận Creatinin tăng cao 65.2, khiến bệnh nhân có biểu hiện hơi mệt mỏi. Bệnh nhân đi ngoài khó ;3,4 ngày mới đi 1 lần.
 • 19/2/2020, bệnh nhân đi khám lại cho thấy khối u ở gan của bệnh nhân đã giảm xuống còn 86x84mm. Các chỉ số NEUT, LYMP, MONO đã tăng lên là 1.89, 1.22, 0.37. Chỉ số bạch cầu LYMP, MONO trở về chỉ số bình thường. Chỉ số bạch cầu và hồng cầu đã tăng lên 4.15 và 3.88, chỉ số hồng cầu đã trở về bình thường. Chỉ số Creatinin của bệnh nhân đã trở về chỉ số bình thường là 53. Bệnh nhân đã khỏe hơn nhiều, chạy nhảy nhiều hơn, ăn uống tốt, bệnh nhân đã đi ngoài dễ hơn cách 1 ngày đi 1 lần.
 • 3/3/2020, bệnh nhân khỏe lên thấy rõ, tóc của bệnh nhân đã bắt đầu mọc lại.
 • 17/3/2020, da của bệnh nhân hồng hào hơn; tóc của bệnh nhân mọc nhiều hơn; bệnh nhân trông có sức sống hơn nhiều lúc trước khi điều trị.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân

21/1/2020, bệnh nhân đi khám và các chỉ số về miễn dịch như bạch cầu LYMPHO và MONO, NEUT xuống dưới mức trung bình là  0.69, 0.11 và 1.79. Chỉ số bạch cầu, hồng cầu là 2.81 và 3.13Gan trái có khối u với kích thước 104x70mm.

 

 

19/2/2020, bệnh nhân đi kiểm tra lại và thấy các chỉ số bạch cầu như NEUT, LYMP, MONO  tăng lên 1.89, 1.22, 0.37. Chỉ số LYMP và MONO đã trở về bình thường. Chỉ số bạch cầu và hồng cầu của bệnh nhân tăng lên 4.14, 3.88. Kích thước khối u ở gan trái bệnh nhân giảm xuống còn 86x84mm.

 

9/3/2020, bệnh nhân đi siêu âm và kết quả cho thấy khối u ở gan đã giảm xuống kích thước còn 94x74mm. 

 

23/3/2020, khối u ở gan của bệnh nhân đã giảm xuống 4mm còn 70*90mm.