THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: U xơ tuyến tiền liệt

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: U xơ tuyến tiền liệt  CHI TIẾT HỒ SƠ BỆNH NHÂN: Thông Tin Bệnh Nhân Họ tên: Phạm Văn Tươi Ngày sinh: 24/4/1955 Địa chỉ: Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội Số điện thoại: 0912605xxx Tổng Thời … Đọc tiếp THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: U xơ tuyến tiền liệt