Thẻ học trực tuyến lớp 1 đến lớp12 hơn 10.000 tài liệu có thể tải về và hơn 80.000 bộ đề thi trắc nghiệm theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Tất cả các tài liệu này được phân loại theo từng chủ đề.

999,000 VNĐ 500,000 VNĐ

Học tập và nghiên cứu mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị có kết nối internet
– Người dùng được sử dụng kho dữ liệu khổng lồ với hơn 6.000 video bài giảng của các GS-TS đầu ngành và các giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, hơn 10.000 tài liệu có thể tải về và hơn 80.000 bộ đề thi trắc nghiệm theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Tất cả các tài liệu này được phân loại theo từng chủ đề của từng cấp học và từng lĩnh vực