Bài viết trong ngày 08-01-2018

TRIỆU CHỨNG CỦA U XƠ PHÌ ĐẠI TIỀN LIỆT TUYẾN

Hội chứng kích thích bàng quan: Buồn đi tiểu nhưng không thể nhịn tiểu được lâu do bàng quan ức chế kém, tiểu nhiều lần lẫn cả ban ngày và đêm Hội chứng tắc nghẽn: Đi tiểu khó, phải dặn nhiều mới đi được, tia nước tiểu yếu và phải đi tiểu bằng nhiều giai […]

.
X