Bài viết trong ngày 02-01-2018

BỆNH SỎI MẬT CÓ NGUY HIỂM KHÔNG

Sỏi mật là tích lũy các dịch tiêu hóa cứng có thể hình thành sỏi trong túi mật.Túi mật là một cơ quan nhỏ hình quả lê ở phía bên phải của bụng, ngay dưới gan.Túi mật giữ mật lỏng, phát hành vào ruột non để giúp tiêu hóa. Sỏi mật có kích thước từ […]

.
X